O programech

V rámci metodické činnosti ČSOS připravujeme i výukové programy především pro děti školního věku. Programy rozvíjejí klíčové kompetence žáků, propojují aktivity v přírodě a poznávání prostředí místa bydliště se získáváním znalostí a dovedností v oblasti řešení neobvyklých a krizových situací a orientace v terénu. Žáci rozvíjejí a prakticky využívají matematické, sociální, občanské, digitální a technologické schopnosti a přírodní zákonitosti. Programy lze využít při školní výuce (projektové dny, volitelné předměty), ale jsou ověřeny i jako vhodná náplň činnosti organizací neformálního vzdělávání při pořádání pravidelných aktivit nebo pobytových akcí.

Programy Zažij svůj domov, Digitální les a Dobrodružina byly vytvořeny v rámci projektu Zažij svůj domov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289.  Projekt byl spolufinancován ČSOS a dotačními prostředky Evropské unie v rámci Výzvy č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Protože si myslíme, že orientační sport je ve škole vhodnou aktivitou i ve své čisté sportovní podobě, máme pro vás připravenu i sadu tréninkových programů pro žáky i učitele. Naučíme vás nebát se sportu, který kromě dobré fyzičky vyžaduje i bystrou mysl a zodpovědné rozhodování.