Kurzy pro pedagogy a instruktory

Učitelům, volnočasovým pedagogům, sportovním instruktorům, trenérům i dalším zájemcům nabízíme akreditované vzdělávací kurzy. V nich vám představíme orientační sporty jako atraktivní součást náplně školního i zájmového vzdělávání a seznámíme vás s výukovými programy  simulujícími nejrůznější situace, jejichž řešení je zásadní pro úspěšný pobyt či přežití v přírodě nebo civilizaci.

Programy jsou akreditovány v systému DVPP, všichni účastníci obdrží certifikát a užitečné metodické materiály k realizaci programů se svými skupinami.

Přehled vzdělávacích programů pro pedagogy

Jak přežít v přírodě i v civilizaci? Zážitkové programy pro 1. stupeň ZŠ


Jak přežít v přírodě i v civilizaci? Zážitkové programy pro 2. stupeň ZŠ


Orientační sporty ve školním a zájmovém vzdělávání

Délka kurzu

8 hodin (1 den)

Cena

Účastnický poplatek je 1600 Kč.

Financování

Kurzy lze financovat z prostředků školy na DVPP, případně z jiných vlastních zdrojů organizace.

Akreditace

Akreditace vzdělávací instituce č.j. MSMT- 8510/2023-6

Akreditace vzdělávacích programů č.j. MSMT- 8510/2023-5-265

Přihlášky

Online přihláška (Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte automaticky. Rezervace místa v kurzu je platná až po uhrazení účastnického poplatku, výzvy k úhradě rozesíláme průběžně, obvykle nejpozději dva týdny před termínem kurzu. Pokud máte k přihlášení jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás, prosím, telefonicky)

Aktuální místa a termíny konání kurzů